Editorial Team

Editorial Team

Editor in Chief

Dr.Dr. Mahavir Chhajed, M.Pharm., Ph.D.,

Professor and Principal, Vidyasagar College of Pharmacy, Indore, Madhya Pradesh.

 

Editorial Board

Dr. Revathi A Gupta, M.Pharm., Ph.D.,

Professor, Faculty of Pharmacy, Dr. A.P.J. Abdul Kalam University, Indore, Madhya Pradesh.

Dr. Jyothirmoy Deb, M.Pharm., Ph.D.,

Principal and Professor, Department of Pharmacy, Huda Group of Institution, Nagaon, Assam.

Dr. Senthil Prabhu R, M.Pharm., Ph.D.,

Professor, Department of Pharmaceutics, College of Pharmacy, Madurai Medical College, Madurai, Tamil Nadu.

Dr. Ramesh Ganesan, M.Pharm., Ph.D.,

Senior Manager, Vaccine Formulation Development, Biological E Limited, Hyderabad, Andrapradesh.

Dr. Surya Prakash Gautham, M.Pharm., Ph.D.,

Principal and Professor, Department of Pharmacy, CT Institute of Pharmaceutical Sciences, Shahpur Campus, Jalandhar, Punjab.

Dr. S. Harihara Sudhan, M.Pharm., Ph.D.,

Associate Professor, Raghavendra Institute of Pharmaceutical Education and Research, Ananthapuramu, Andrapradesh.

Dr. Ashish Pagariya, M.Pharm., Ph.D.,

Assistant Professor, Singhad Institute of Pharmaceutical Science, Lonavala, Pune, Maharashtra.